Näytetään kaikki 9 tulosta

  • Tuotevalikoimastamme löydät vaarallisten aineiden merkitsemiseen vaaditut GHS merkit, joiden käytöllä pyritään edistämään aineiden turvallista kuljetusta ja käsittelyä.
  • GHS on maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä mihin EU:n hyväksymä ja sen jäsenvaltioissa oikeudellisesti sitova CLP-asetus perustuu.
  • GHS kemikaalien varoitusmerkit ovat siirtymäajan nyt loputtua korvanneet aiemmat oranssitaustaiset vaarallisten aineiden TVATM varoitusmerkit Suomessa.
  • GHS-järjestelmään siirtymisen myötä muutoksena verrattuna väistyneeseen merkintätapaan on lisäksi vaaran vakavuutta kuvaavien huomiosanojen vaara (vakava vaara) ja varoitus (lievä vaara) käyttäminen varoitusmerkin alapuolella.