TIETOSUOJASELOSTE

Tällä tietosuojaselosteella kerromme Opastepaino.fi verkkokaupassa asioiville heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen verkkokaupan palveluita.

Tietosuojaseloste on laadittu 11.5.2018 ja viimeisin päivitys siihen on tehty 3.1.2022.

 

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Seripaino Hämäläinen Oy (Y-tunnus: 0658792-2)
Tiilitie 12, 01720 Vantaa

Asiakasrekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Kari Lindegren

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit halutessasi kysyä lisää sähköpostitse: [email protected]

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA -LÄHTEET

Asiakastietorekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkaan nimi, asiakkaan edustama yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitus- ja laskutusosoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tilauksien sisältö, maksutapa- ja laskutustiedot sekä evästeiden kautta kerättävät tiedot. Pääosa tiedoista saadaan kun asiakassuhde perustetaan ja tällöin niiden lähde on asiakas itse sillä tuotteiden ostaminen verkkokaupasta edellyttää edellä mainittujen yhteys- ja maksutietojen antamista. Osa edellä mainituista tiedoista kerätään myös tapauksissa, joissa asiakas lähestyy yritystä itse viestillä esimerkiksi tehdessään tarjouspyynnön. Joitakin tietoja kerätään myös automaattisesti kun asiakas käyttää sivustoa. Lisäksi saatamme saada lisätietoja asiakkaista kolmansilta osapuolilta, kuten esimerkiksi luottotieto- tai asiakashäiriörekistereistä. Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään tarvittavan ajan selosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallisena tarkoituksena on yrityksen asiakassuhteiden hoitaminen. Käytämme rekisteriin tallennettuja henkilötietoja:

  • yhteydenpitoon asiakkaidemme kanssa
  • tilausten toimitusta, käsittelyä ja arkistointia varten
  • verkkokaupan kehittämis- ja markkinointitarkoituksiin (poislukien sähköinen suoramarkkinointi ilman vastaanottajan lupaa)
  • väärinkäytösten estämiseen

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sallimilla tavoilla ja niiden edellyttämissä rajoissa.

 

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON OMAAN TIETOOSI

Asiakas voi pyytää muutosten tekoa omiin asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee tarvittavat muutokset. Verkkokauppaan rekisteröityneillä asiakkailla on mahdollisuus myös itse tarkastella, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin tahansa kirjautumalla sivustolla asiakastililleen. Asiakas voi pyytää koostetiedostoa itseään koskevista tiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon jonka hän on itse antanut ja halutessaan asiakas voi myös pyytää henkilötietojensa poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, oikeudellisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

 

SÄÄNNÖLLISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Periaatteenamme on että luovutamme henkilötietoja yrityksemme ulkopuolelle ainoastaan perustellusta ja liiketoiminnan kannalta välttämättömästä syystä. Täten emme luovuta rekisterissä olevia asiakkaidemme tietoja kolmansille osapuolille lukuunottamatta tapauksia joissa:

  • sopimussuhteessa kanssamme olevat yhteistyökumppanimme toteuttavat verkkokaupan toimintaan oleellisesti liittyviä palveluita, kuten maksunvälitys tai tilauksen toimitus
  • Seripaino Hämäläinen Oy on osallisena yrityskaupassa
  • viranomaistahot edellyttävät sitä

Emme pääsääntöisesti luovuta asiakkaiden tietoja EU:n ulkopuoliselle alueelle. Poikkeuksen tähän tekee verkkokaupan statistiikka- ja markkinointipalvelujen tarjoaja joka toimii Yhdysvalloissa, mikä aiheuttaa sen että saatamme joutua siirtämään joitakin käyttäjätietoja EU:n ulkopuolelle. Kyseessä oleva palveluntarjoaja on kuitenkin sitoutunut tarjoamaan tietosuojaa EU alueella koskevien lakien vaatiman riittävän suojatason.

 

HENKILÖTIETOON LIITTYVÄ AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Emme käytä asiakkaiden henkilötietoja luonteeltaan automaattisessa päätöksenteossa tai profiloinnissa.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakkaidemme henkilötietojen huolellinen ja varovainen käsittely on meille tärkeää. Pyrimme aina käsittelemään henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot sijaitsevat yhteistyökumppanimme palvelimella joka on suojattu tietomurtoja ja muita vastaavia hyökkäyksiä vastaan. Tietojärjestelmä on suojattu salasanalla siten ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä tietoihin. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on suora pääsy asiakasrekisteriin.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Sivusto käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita verkkokaupan toimintoja varten. Evästeet ovat tietoja, joita sivustolla vierailijan selain sallittaessa tallentaa automaattisesti ja niitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, sisäänkirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Evästeillä ja muilla vastaavilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa ne. Edellä viitattuja verkkokaupan olennaisia toimintoja varten evästeiden käyttö sekä niiden hyväksyminen on sivuston käyttäjälle pakollista. Mikäli käyttäjä ei hyväksy että hänestä kerätään evästetietoja, sivuston käyttö tulee lopettaa.